Kurs Euro wykres

Średni kurs waluty z ostatniego dnia notowania:

Powyższy wykres kursu Euro przedstawia stosunek EUR do PLN za ostatnie 4 tygodnie notowania waluty Euro według kursu NBP. Wykres waluty oraz notowania kursu Euro widoczne powyżej to uśrednione dane z dnia notowania.

O walucie Euro

Euro waluta Unii Europejskiej (nie obowiązuje we wszystkich krajach UE) od 2002 roku (pierwsze plany utworzenia wspólnej waluty to lata 60 poprzedniego stulecia). W 2016 roku obwiązywała jako środek płatniczy w 19 państwach wspólnoty. Kursem Euro zainteresowani powinni być podróżujący także do krajów oficjalnie nienależących do UE takich jak: Monako, San Marino i Andora oraz kilku innych, ponieważ waluta jest tam także oficjalnym środkiem płatniczym.

Politykę pieniężną w strefie Euro (Eurolandzie) prowadzi Europejski Bank Centralny. Każda moneta posiada ten sam rewers z Mapą Europy, decyzje o tym co znajduje się na Awersie przeważenie pozostawiane są w gestii państwa należącego do obszaru Euro. W przypadku banknotów papierowych zostało zachowane ujednolicone wzornictwo po obu stronach.

Nie każde państwo należące do UE może zostać wcielone w obszar Euro. Aby taka sytuacja mogła zaistnieć państwa członkowskie muszą spełniać wymogi konwergencji, która określa jakie kryteria inflacji, deficytu, długu publicznego, stóp procentowych muszą być spełnione, by dane państwo mogło być ujęte w strefę Euro.