OZE – nie tylko energia słoneczna

autor: calculators.pl

Transformacja Energetyczna Polski kładzie ogromny nacisk na odnawialne źródła energii elektrycznej. Wystarczy spojrzeć na dachy polskich domów, aby zauważyć, jak świetnie w naszym kraju rozgościła się fotowoltaika. We wrześniu 2022 roku 2496,9 GWh wyprodukowanych przez polskie elektrownie pochodziło ze źródeł odnawialnych, co stanowiło blisko 19% całej produkcji. Dziś prezentujemy pokrótce najważniejsze OZE.

OZE – nie tylko energia słoneczna

Fotowoltaika

Udział fotowoltaiki w wyprodukowanej z OZE energii wyniósł w Polsce we wrześniu 2022 roku blisko 30%, ale największe wrażenie robi fakt, że rok do roku produkcja zwiększyła się aż o 60%. Warto pamiętać, że oprócz domowych instalacji prosumenckich, w naszym kraju pojawiają się także prawdziwe farmy solarne o wysokiej mocy zasilające w prąd samorządy, przedsiębiorstwa i innych odbiorców. Z kolei dzierżawa działki pod fotowoltaikę jest atrakcyjną perspektywą dla rolników pragnących ograniczyć ryzyko biznesowe i czerpać stały dochód bez żadnych kosztów.

Energetyka wiatrowa

Wiodącą rolę wśród odnawialnych źródeł energii w polskich elektrowniach wciąż odgrywają elektrownie wiatrowe. Ponad 48% „zielonego” prądu pochodzi właśnie z nich. W 2022 roku padł ciekawy rekord dotyczący elektrowni wiatrowych, które 6 kwietnia wyprodukowały aż 7185 MWh.

Biomasa

Nieco mniej znaczącą rolę w naszym kraju odgrywają obecnie elektrownie na biomasę, których produkcja spadła o połowę i we wrześniu 2022 roku wynosiła 211 GWh. Za jeszcze mniejszą produkcję odpowiada biogaz oraz jego współspalanie z biomasą. Fakt, czy spalanie biomasy, w tym drewna opałowego, słomy, odpadów papierniczych, obornika czy osadów ściekowych można uznać za ekologiczne wciąż budzi kontrowersje wśród ekspertów, jednak udział tego źródła energii w polskim miksie jest stosunkowo niewielki.

Elektrownie wodne

Dość symboliczny udział w produkcji energii w Polsce mają również elektrownie wodne. W naszym kraju funkcjonuje blisko 800 niewielkich obiektów tego typu o mocy do 5MW oraz kilka większych. Elektrownie wodne można podzielić na przepływowe i szczytowo-pompowe. Ze względu na charakterystykę terenu Polski nigdy prawdopodobnie nie odegrają one większej roli w rodzimym miksie energetycznym.

Wszystko wskazuje na to, że Polska energetyka odnawialna będzie przez lata zdominowana przez fotowoltaikę, jednak warto pamiętać również o innych źródłach czystej energii.

Data publikacji: 2023-01-13 09:01:41