Rewolucyjna zmiana we wnioskach do KRS jednak nie w tym roku

autor: calculators.pl

1 marca 2020 roku miały wejść w życie rewolucyjne zmiany w zakresie składania wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego. Od tej chwili wszelkie wnioski miały być składane wyłącznie drogą elektroniczną.

Rewolucyjna zmiana we wnioskach do KRS jednak nie w tym roku

Elektroniczny KRS

Wraz z początkiem marca miała wejść w życie rewolucyjna zmiana w zakresie składania wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego. Zgodnie z nią wszelkie wnioski składane w postępowaniu rejestrowym miały być ujawniane KRS za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Wnioski otrzymywane przez KRS innymi drogami miały podlegać zwrotowi, a cała korespondencja między wnioskodawcą a sądem miała odbywać się wyłącznie drogą elektroniczną.

- Informatyzacja systemu Krajowego Rejestru Sądowego miała ułatwić życie polskim przedsiębiorcom i wpłynąć na znaczne uproszczenie procedur związanych z załatwianiem spraw rejestrowych. Okazuje się jednak, że na zapowiadane zmiany przedsiębiorcy będą musieli jeszcze trochę poczekać – podkreśla Dominik Ciula, Sales Director and Aasa dla Biznesu Product Owner w Aasa Polska SA.

Po wprowadzeniu elektronicznego KRS złożenie odpowiedniego wniosku ma być dużo szybsze i prostsze, niż wypełnianie skomplikowanych formularzy w tradycyjnej, papierowej formie. System ma bowiem wstępnie weryfikować ewentualne błędy, a także automatycznie proponować odpowiedzi. Ma również blokować możliwość składania wniosków z pozostawionymi pustymi polami. Rząd liczy, że dzięki temu znacznie zmniejszy się liczba błędnych wniosków, które do tej pory były zwracane nadawcom, ponieważ wymagały wprowadzania poprawek.

Ponadto elektroniczny system ma służyć nie tylko do prowadzenia rejestru, ale także do udostępniania akt rejestrowych. Choć są to dokumenty w pełni jawne, dotychczas dostęp do nich był mocno utrudniony, ponieważ wymagał wizyty we właściwym sądzie. Prowadzenie całej dokumentacji w formie elektronicznej zapewni przedsiębiorcom łatwy i szybki dostęp online do tych informacji.

Warto podkreślić, że do korzystania z systemu teleinformatycznego KRS-u przedsiębiorca będzie potrzebował kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanych ePUAP. Może także skorzystać z usług profesjonalnego pełnomocnika.

Jeszcze nie w tym roku

- Wiadomo już, że data wejścia w życie elektronicznych wniosków do KRS-u została przesunięta na 1 marca 2021 roku. Oznacza to, że jeszcze przez rok składanie wniosków o wpis i wykreślenie z KRS będzie się odbywać w papierowej formie – mówi Dominik Ciula, Sales Director and Aasa dla Biznesu Product Owner w Aasa Polska SA.

***********************************************

Marka Aasa Dla Biznesu oferuje zobowiązania finansowe dla mikroprzedsiębiorstw w kwocie od 1000 do 20 000 zł z okresem spłaty od 1 do 36 miesięcy, o które można się ubiegać już od pierwszego dnia prowadzenia działalności. Elastyczne warunki, ograniczone formalności i szybka wypłata środków to atuty, dzięki którym pożyczki Aasa stanowią atrakcyjną alternatywę dla kredytów bankowych. Podjęcie takiego zobowiązania to doskonały sposób na pozyskanie dodatkowych funduszy na przykład na zakup niezbędnego wyposażenia do firmy, spłatę zobowiązań wobec kontrahentów czy pokrycie bieżących wydatków przedsiębiorstwa.

Data publikacji: 2020-03-31 16:31:41