Przyszłość doradztwa personalnego – nowe trendy i wyzwania

autor: hrk

Aktualne trendy w branży HR są silnie powiązane ze zmianami demograficznymi, społecznymi i ekonomicznymi. Jak będzie wyglądać przyszłość doradztwa personalnego? Oto zmiany, na które warto się przygotować.

Przyszłość doradztwa personalnego – nowe trendy i wyzwania

5 najważniejszych trendów w obrębie doradztwa personalnego

1. Współpraca człowiek-maszyna

Sztuczna inteligencja już od dawna jest wykorzystywana w branży HR, przede wszystkim do analizy dużych zbiorów danych, śledzenia wydajności pracowników czy wstępnej selekcji kandydatów na podstawie nadesłanych dokumentów aplikacyjnych. Rola AI w zarządzaniu zasobami ludzkimi w ostatnich latach, a nawet miesiącach, gwałtownie wzrosła, dlatego w najbliższym czasie możemy się spodziewać, że współpraca człowieka i maszyny będzie jeszcze silniejsza. Dzięki AI uda się wyeliminować wiele problemów wynikających z błędu ludzkiego i zaoferować jeszcze bardziej spersonalizowane podejście do procesów rekrutacyjnych i rozwojowych.

2. Wellbeing i mental health

Jednym z najsilniejszych trendów HR jest wsparcie dobrostanu psychicznego osób zatrudnionych. W tym kierunku w najbliższej przyszłości będą rozwijać się usługi doradztwa personalnego. Firmy HR będą oferować szkolenia wspierające odporność psychiczną pracowników oraz jeszcze bardziej promować ideę work-life balance.

3. Personalizacja

Trend personalizacji dotyczy nie tylko procesu rekrutacyjnego, ale także projektowania ścieżek kariery czy polityki benefitowej. Pracownicy oczekują od specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi indywidualnego podejścia oraz respektowania różnorodności. Dlatego w najbliższym czasie możemy spodziewać się jeszcze bogatszej oferty szkoleń dla managerów z zakresu Diversity and Inclusion. Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://hrk.pl/pl/baza-wiedzy/artykuly-eksperckie/doradztwo-personalne-specyfikacja-i-zakres-uslugi

4. Zespoły wielopokoleniowe

Na rynek pracy wkracza właśnie nowe pokolenie, nazywane Generacją Z. To osoby, które charakteryzuje silne poczucie odrębności, potrzeba autonomii, duża elastyczność, odrzucenie narzuconych z góry autorytetów i chęć doświadczania. Jednocześnie na rynku pracy wciąż pozostają przedstawiciele poprzednich pokoleń, czyli „Igreki”, „Iksy” oraz Baby Boomerzy. Jednym z największych wyzwań dla managerów będzie stworzenie wielkopokoleniowych zespołów, które będą nastawione na efektywną współpracę.

5. Elastyczny model pracy

Trendem, do którego już zdążyliśmy się przyzwyczaić, ponieważ zaczął się w czasach pandemii, jest praca zdalna i hybrydowa. Wiele firm otworzyło się na pracowników z innych miast, a nawet państw i zamierza kontynuować współpracę na odległość. Co nowego w tym obszarze będziemy mogli zaobserwować w nadchodzących latach? Z pewnością rozwój narzędzi ułatwiających pracę zdalną. Możemy się spodziewać także, że upowszechnienie elastycznego modelu pracy (mającego związek także z nowelizacją Kodeksu pracy, wdrażającą europejską dyrektywę work-life balance) zaowocuje wprowadzeniem kolejnych udogodnień w systemie weryfikacji pracy i oceny pracy osób zatrudnionych na odległość.


Dziś najpopularniejsze usługi wchodzące w skład doradztwa personalnego koncentrują się na rekrutacji i rozwoju. Jak będzie w przyszłości? Te dwa obszary wciąż pozostaną w centrum zainteresowania firm korzystających z tego typu wsparcia. Konieczne jednak będzie dostosowanie oferty do nowych trendów i wyzwań oraz zrozumienie zmieniających się potrzeb pracowników.


Data publikacji: 2023-08-29 09:01:41