Odfrankowienie kredytu, czyli co? O co tak naprawdę chodzi?

autor: sobotajachira.pl

W sprawach dotyczących kredytów udzielanych we frankach szwajcarskich bardzo często przewija się termin „odfrankowienia” tychże zobowiązań wobec banków. Wciąż wiele osób nie wie tak naprawdę, na czym ten proces polega i jakie rodzi efekty. Poniższy wpis ma na celu wyjaśnić wszelkie wątpliwości i dokładnie wytłumaczyć, o co chodzi z odfrankowieniem kredytu i dlaczego jest to tak ważne dla Frankowiczów.

Odfrankowienie kredytu, czyli co? O co tak naprawdę chodzi?

"Odfrankowienie" to potoczne określenie na proces eliminacji nielegalnych klauzul indeksacyjnych zawartych w umowach kredytowych z bankami. W ten sposób dochodzi też do całkowitego usunięcia powiązania posiadanego zobowiązania finansowego z frankiem szwajcarskim. Mówiąc „nielegalnych klauzul” (abuzywnych) ma się na myśli takie zapisy, które w całości przerzucały całe ryzyko związane ze zmiennością kursową CHF na kredytobiorcę, sprowadzały się też do jednostronnego kształtowania się tegoż kursu przez bank oraz jasno wskazywały na bogacenie się różnicach w wartości kupna i sprzedaży obcej waluty (tzw. spready). Nie samo więc istnienie kredytów opartych na obcej walucie stanowi tu problem, a także nie to, że wraz ze wzrostem kursu CHF doszło do podwyższenia się miesięcznych rat u zadłużonych klientów. Cały konflikt rozbija się jednak o powszechne stosowanie przez banki zapisów umownych niedozwolonych przez obowiązujący w naszym kraju kodeks cywilny, co z kolei daje podstawy do tego, by starać się o wykreślenie takich klauzul, czy nawet o stwierdzenie nieważności umowy podpisanej z bankiem.

 

Co daje odfrankowienie kredytu?

Najprościej rzecz ujmując – z umowy kredytowej wykreślone zostają klauzule abuzywne, a to sprawia, że kredytobiorca spłaca zaciągnięty kredyt, ale już na zupełnie innych zasadach, tzn. już bez przeliczania na franki szwajcarskie, ale w PLN. Tak naprawdę kredyt ten zostaje od momentu odfrankowienia traktowany jako klasyczny kredyt złotówkowy. Saldo zadłużenia wysokość rat pozostają całkowicie niezależne od kursu CHF.

Odfrankowienie oznacza także uznanie, że kredytobiorca spłacał dotąd zaciągnięte zobowiązanie w zawyżonej wysokości. Uzyskanie korzystnego zwykle więc kończy się zatem odzyskaniem nadpłaconych pieniędzy.

 

Odfrankowienie to nie unieważnienie umowy   

Odfrankowienie umowy kredytowej nie powoduje wygaśnięcia trwającego zobowiązania wobec banku.  Klient wciąż musi uregulować swój dług. Cały proces będzie natomiast przebiegać na zupełnie innych niż dotąd zasadach. Bank zostanie zolbigowany do zwrócenia Frankowiczowi nadwyżki wpłaconych dotąd kwot, co wynikało z przeliczania kredytu przy uwzględnieniu kursu franka, a na dodatek resztę pieniędzy, jakie musi oddać kredytobiorca, będzie przeliczana tak, jakby od samego początku zobowiązanie funkcjonowało jako kredyt złotówkowy.

Jaki kredyt można odfrankowić?

Zarówno kredyty denominowane i indeksowane. Podstawą jest jednak zawartość w umowie z bankiem wspomnianych już klauzul abuzywnych, wyraźnie naruszających interesy klientów zaciągających takie zobowiązanie finansowe.

 

Jak starać się o odfrankowienie swojego kredytu?

Aby dokonać odfrankowienia kredytu, konieczne jest wykazanie istnienia nieprawidłowych postanowień umownych w podpisanej umowie kredytowej.

Pierwszym etapem zawsze jest dokładna analiza umowy kredytowej. Tylko stwierdzenie w niej obecności abuzywnych klauzul kwalifikuje dany przypadek do rozpoczęcia batalii z bankiem. To kredytobiorca ponosi ciężar dowodu, co oznacza, że na nim spoczywa obowiązek udowodnienia, że umowa zawiera niedozwolone przez prawo zapisy. Konieczne jest to powołanie się także na odpowiednie przepisy. Prawidłowa analiza umowy wymaga zatem sporej wiedzy z zakresu prawa. Można jej dokonać samodzielnie, ale rozsądniejsze wydaje się zwrócenie się po pomoc do specjalistów. Renomowana kancelaria frankowa jest w stanie szybko zweryfikować, czy dany kontrakt zawarty z bankiem kwalifikuje dany przypadek do starania się o odfrankowienie. Ponadto współpraca z prawnikiem daje od samego początku jasne spojrzenie na sprawę – od razu można określić możliwe do uzyskania korzyści. Radca prawny lub adwokat dokładnie zaopiekuje się naszym przypadkiem i zadba o dopełnienie wszelkich formalności związanych np. z mediacją z bankiem czy złożeniem pozwu.

Ważne jest również zastanowienie się, jak wyglądałyby rozliczenia z bankiem, gdyby kredyt był udzielony na uczciwych warunkach, niezwiązanych z kursem franka szwajcarskiego. W tym celu przeprowadza się symulację płatności, polegającą na obliczeniu wysokości poszczególnych rat kredytowych oraz ustaleniu kwoty nadpłaty, która należy się Frankowiczowi.

Data publikacji: 2024-05-28 08:01:41