Zdolność kredytowa - najważniejsze informacje i praktyczne wskazówki

autor: calculators.pl

Przed podjęciem decyzji o wzięciu kredytu należy zastanowić się nie tylko nad kwotą, która zaspokoi wszystkie potrzeby. Równie istotny jest wybór banku bądź instytucji finansowej, w której będzie brana pożyczka. A to z kolei ma wpływ na zdolność kredytową.

Zdolność kredytowa - najważniejsze informacje i praktyczne wskazówki

Co to jest zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa to zdolność spłaty określonej kwoty kredytu wraz z odsetkami. Jest ona obliczana na podstawie dochodów pożyczkobiorcy, miesięcznych kosztów utrzymania osoby starającej się o kredyt oraz innych zobowiązań wobec banków. Pod uwagę brane są także takie kwestie jak wiek, stan cywilny, liczba osób w gospodarstwie domowym, forma i sposób pozyskiwania dochodów czy dotychczasowa historia kredytowa. Sprawdzanie zdolności kredytowej przez banki i instytucje finansowe związane jest z próbą zminimalizowania ryzyka wynikającego z pożyczaniem kapitału. Najmniej formalności wymagają kredyty typu chwilówki, jednak w ich przypadku należy liczyć się z wysokim oprocentowaniem.

Kto to jest "dobry kredytobiorca"?

Nie jest to kwestia określona jednoznacznie. Dużo w tej kwestii zależy od rodzaju kredytu, jakim jest zainteresowany klient banku. Zdarza się także, że możliwości udzielenia kredytu przez bank są związane z tym, który z pracowników obsługuje potencjalnego pożyczkobiorcę, ponieważ w zależności od zajmowanego stanowiska pracownicy mają różne uprawnienia. Jednak większość bankowych wytycznych o "dobrym kredytobiorcy" się powtarza. W najlepszej sytuacji są osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Szansa uzyskania kredytu zwiększa się jeśli znajdują oni zatrudnienie w dużych firmach państwowych oraz w sferze budżetowej. Nawet przy mniejszych dochodach w porównaniu z osobami, które posiadają własną działalność gospodarczą. Duże znaczenie mają comiesięczne wydatki oraz już posiadane zobowiązania, nie tylko inne kredyty, ale też karty kredytowe czy limit w koncie osobistym. W przypadku kredytu branego na wiele lat istotną kwestią jest wiek kredytobiorcy, a dokładnie czas, w jakim hipotetycznie będzie otrzymywał to samo bądź wyższe wynagrodzenie.

Jak sprawdzić zdolność kredytową?

Przed wizytą w banku możliwe jest samodzielne sprawdzenie zdolności kredytowej. Niektóre banki oferują wykonanie symulacji na ich stronie internetowej. Istnieją także popularne kalkulatory kredytowe, gdzie wytłumaczone jest w prosty sposób jak sprawdzić zdolność kredytową także w zależności od rodzaju kredytu (kredyt gotówkowy, kredyt samochodowy, kredyt hipoteczny) oraz ze względu na preferowaną walutę. Dodatkową korzyścią symulacji wykonywanych na stronach będących kalkulatorami kredytowymi jest analiza opłacalności kredytu, jak również możliwość porównania kosztów tego samego kredytu w innych bankach. Obecnie wiele banków oferuje klientom dodatkowe ułatwienia i umożliwia składanie wniosków kredytowych za pośrednictwem stron internetowych. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej kredytobiorca jest jedynie zobowiązany do wizyty w placówce banku, w celu dopełnienia niezbędnych formalności.

Data publikacji: 2020-10-16 15:00:41