Jakie zmiany weszły w styczniu 2020 przy wystawianiu faktur do paragonu

autor: calculators.pl

Rok 2020 przyniósł przedsiębiorcom wiele zmian. Zaszły one m.in. w prawie podatkowym. Nowelizacją, która będzie miała duże znaczenie dla przedsiębiorstw, są nowe przepisy w zakresie wystawiania faktur do paragonów. Dotyczyć będą one zarówno sprzedawców, jak i nabywców. Jakie zmiany przygotował ustawodawca?

Jakie zmiany weszły w styczniu 2020 przy wystawianiu faktur do paragonu

Zakup na firmę czy prywatny

Od 1 stycznia 2020 roku przedsiębiorca, dokonując zakupu towaru lub usługi musi od razu zdecydować, czy będzie on wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej, czy też nie. Zakup na firmę wiąże się z tym, że będzie trzeba to od razu zgłosić sprzedawcy i dopilnować, aby na paragonie znalazł się NIP – w innym wypadku faktura do paragonu sprzedaży nie będzie mogła być wystawiona.

Należy również pamiętać, że kupując towar/nabywając usługę na potrzeby prywatne, nie ma możliwości ich późniejszego przekształcenia na zakup służący działalności gospodarczej z punktu widzenia VAT.

NIP na paragonie – jak go wpisać?

Konieczność umieszczenia NIP-u na paragonie budzi wiele pytań. Wielu przedsiębiorców nie wie jak go poprawnie umieszczać. Procedura nie jest jednak trudna. NIP na paragonie powinien zostać umieszczony wraz z innymi danymi kontrahenta. Należy pamiętać, że nabywca nadal ma 3 miesiące na zgłoszenie chęci otrzymania faktury do poprawnie wystawionego paragonu.

Czy zmiana przepisów wymaga wymiany kasy fiskalnej?

Obecnie większość przedsiębiorców korzysta z kas fiskalnych, które nie dają możliwości wpisywania numeru NIP kontrahenta. W konsekwencji nowych przepisów może to stanowić spore utrudnienie. Ustawodawca nie wymaga jednak wymiany urządzeń na nowsze. W przypadku, gdy kasa fiskalna sprzedawcy nie daje możliwości wpisania na paragon numeru NIP, przedsiębiorca nie musi kupować nowej. Zobowiązany jest natomiast (po wcześniejszym zażądaniu przez nabywcę faktury) zrezygnować z zarejestrowania transakcji na kasie fiskalnej i od razu wystawienia faktury.

Jak wystawiać fakturę do paragonu?

Nowelizacja przepisów nie wprowadziła zmian w zakresie wglądu faktur wystawianych do paragonu. Oznacza to, że paragon do kwoty 450 zł (100 euro) z NIP stanowi tzw. fakturę uproszczoną, a więc nie musi zawierać danych nabywcy, a jedynie numer identyfikacji podatkowej. Powyżej tej kwoty sprzedawca zobowiązany jest do wystawienia firmie zwykłej faktury VAT.

Konsekwencje zmian dla sprzedawcy i nabywcy

Konsekwencje zmian w zakresie wystawiania faktur do paragonu będą dotyczyć zarówno sprzedawców, jak i nabywców. Niezastosowanie się do nowych przepisów będzie dla nich niosło sankcje karne. Przybierają one głównie formę kar finansowych. Podatnik, który wystawił fakturę z naruszeniem znowelizowanych przepisów, będzie musiał zapłacić karę wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku VAT wykazanego na fakturze.

Sankcje finansowe nie ominą też drugiej strony, czyli nabywcy. Jeśli zaliczy on do ewidencji fakturę wystawioną na podstawie paragonu bez NIP, to zostanie nałożone na niego dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% podatku wskazanego na tej fakturze.

Data publikacji: 2020-01-29 12:31:41