Split payment - na czym polega metoda dzielonej płatności i kiedy przedsiębiorca musi z niej korzystać?

autor: calculators.pl

Split payment, czyli dzielona płatność, dotyczy podatku VAT i funkcjonowania transakcji na terenie kilku krajów. Wdrożenie tego systemu na podstawie Ustawy o zmianie ustaw o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 sierpnia 2017 roku ma za zadanie wyeliminowanie luki podatkowej w przepisach VAT.

Split payment - na czym polega metoda dzielonej płatności i kiedy przedsiębiorca musi z niej korzystać?

Split payment co to?

Split payment to najprościej mówiąc, podzielenie płatności na kwotę netto oraz należną od transakcji VAT. W przypadku split payment VAT trafia na wydzielony rachunek. Nabywca będzie mógł podczas bieżących czynności swobodnie korzystać z kwoty zgromadzonej na rachunku w celu zapłaty podatków. Jeśli będzie chciał przeznaczyć pieniądze z rachunku na inne cele, musi złożyć wniosek do urzędu skarbowego.

Split payment - czy obowiązkowy?

Split payment do niedawna był dobrowolny. Obowiązkowy stał się jednak 1 listopada 2019 roku. Od tego momentu wszystkie transakcje, w których obowiązek podatkowy, dostawa towarów lub świadczenie usług oraz data wystawienia faktury przypada po 31 października 2019 roku, wartość brutto transakcji wynosi co najmniej 15 tysięcy złotych, co najmniej jedna pozycja z faktury została zawarta w załączniku 15 znowelizowanej ustawy o VAT, a sprzedawca oraz odbiorca są podatnikami (ma miejsce transakcja B2B) objęte są obowiązkową podzielną płatnością.

Split payment: co podlega?

Split payment dotyczy przede wszystkim branż wrażliwych – między innymi handlu złomem, metalami, węglem i sprzętem elektronicznym. Przepisy o podzielnej płatności odnoszą się w sumie do 150 rodzajów transakcji. Zostały one wymienione w załączniku nr 15 do znowelizowanej ustawy o VAT. Nie bez znaczenia jest także kwota. Split payment 2020 obowiązkowy jest w przypadku transakcji powyżej 15 tysięcy złotych.

Split payment co na fakturze?

W przypadku split payment ustawa reguluje także kwestię wystawiania faktur. Sprzedawca częściowo zbywający towary i usług wrażliwe w przypadku split payment na fakturze będzie musiał wpisać „mechanizm podzielonej płatności”. Towary i usługi wrażliwe zostały wymienione w załączniku nr 15 i w przypadku tych towarów oznaczenie musi znaleźć się obowiązkowo.

Split payment a proforma

Faktura pro forma nie jest dowodem księgowym, ale dokumentem, który może chociażby potwierdzać złożenie oferty czy realizację zamówienia. Nie może być uznany za dokument posiadający walory faktury, jednak split payment ze wskazaniem danych wynikających z faktury pro forma jest możliwy. Bank nie weryfikuje bowiem poprawności działań nabywcy.

Co jeszcze warto wiedzieć o split payment?

1. Split payment a kompensata - znowelizowana ustawa nie wyklucza możliwości wzajemnego potrącania zobowiązań, kompensaty, w przypadku mechanizmu podzielnej płatności;

2. Split payment a ryczałt – ryczałt jest jedną z 4 odmian podatku dochodowego. Zgłoszenie dla celów VAT jest natomiast zupełnie odmiennym procesem. To właśnie z VAT, a nie z ryczałtem jest natomiast powiązane pojęcie podzielnej płatności;

3. Split payment a zaliczka - po nowelizacji przepisów dopuszczalne jest dokonanie zaliczki przy użyciu split payment, nawet gdy numer faktury jest jeszcze nieznany. Należy wówczas w miejscu przeznaczonym na numer faktury wpisać słowo „zaliczka”;

4. Split payment a gotówka – zgodnie z przepisami podzielona płatność nie jest realizowana, jeżeli płatność zostanie dokonana gotówką bądź kartą. Split payment nie jest więc możliwy przy płatności gotówkowej.

Źródła: ifirma, infor, jpk

Data publikacji: 2020-01-27 13:31:41