Mały ZUS - kto może z niego skorzystać i jakie są zalety tego rozwiązania?

autor: calculators.pl

Jedną z najbardziej uciążliwych opłat dla każdego przedsiębiorcy są składki na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ich wysokość jest uciążliwa nawet dla osób mających dobrze prosperujące biznesy. W przypadku początkujących przedsiębiorców problem dokonywania tak wysokich opłat jest tym większy. Stąd też kilka lat temu wprowadzono mały ZUS, który ma zmniejszyć obciążenia dla nowych biznesów.

Mały ZUS - kto może z niego skorzystać i jakie są zalety tego rozwiązania?

Mały ZUS – co to jest?

Mały ZUS to możliwość rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne na korzystniejszych warunkach. Wysokość składek uzależniana jest od przychodu, co oznacza, że im przychód jest mniejszy, tym mniej uciążliwa będzie dla przedsiębiorcy składka do uiszczenia. W przypadku osób zastanawiających się, czy wybrać mały ZUS czy warto może jednak uiszczać pełną składkę, odpowiedź praktycznie zawsze brzmi – lepiej skorzystać z ulgi, jeśli tylko dana działalność do niej uprawnia.

Mały ZUS dla kogo?

Mały ZUS 2020 to rozwiązanie dla osoby, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą – jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a ponadto jej przychód z działalności w poprzednim roku kalendarzowym – jeśli była prowadzona przez cały rok – nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku. Przychód ten nie może być więc wyższy niż 67.500 złotych.

Mały ZUS ile wynosi?

Mały ZUS dla nowych firm to świetne rozwiązanie z punktu widzenia przedsiębiorcy. Przy rozpoczynaniu biznesu liczy się każdy grosz, dlatego możliwość uiszczania niższych składek ma w tym wypadku duże znaczenie. Mały ZUS 2020 pozwala na płacenie niższych składek przez pierwszych 36 miesięcy. Obliczany jest proporcjonalnie do przychodu osiąganego przez przedsiębiorcę.

Mały ZUS a Fundusz Pracy

Obowiązek uiszczania składek na Fundusz Pracy dotyczy osób, których podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest co najmniej równa minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. W 2020 roku minimalna krajowa wyniesie natomiast 2.600 złotych brutto. Składek na Fundusz Pracy nie będą więc musiały uiszczać osoby, których podstawa wymiaru składek będzie niższa niż ta kwota.

Mały ZUS a mały ZUS plus

Mały ZUS czy mały ZUS plus to nazwy stosowane obecnie wymiennie. Mały ZUS plus jest bowiem po prostu następcą dotychczasowego małego ZUS-u. Nowa nazwa związana jest z korzystną zmianą wprowadzoną w tym roku. Mały ZUS plus oznacza rezygnację z ustalania progu wysokości przychodu przedsiębiorcy w poprzednim roku kalendarzowym, umożliwiającego skorzystanie z ulgi, w oparciu o wskaźnik  kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku pomnożony przez 30.

Mały ZUS plus dla kogo?

Mały ZUS plus to rozwiązanie dla osoby, która w poprzednim roku kalendarzowym osiągnęła roczny przychód w wysokości maksymalnie 120 tysięcy złotych, prowadziła działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku oraz nie świadczy usług z działalności na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy.

Co jeszcze warto wiedzieć o małym ZUS-ie?

1. mały ZUS a emerytura – korzystanie z ulg ma jednak swoje konsekwencje. Niższe składki oznaczają niższą emeryturę – według ekspertów ulegnie ona obniżeniu o około 150-200 złotych;

2. mały ZUS a karta podatkowa – z małego ZUS-u nie będzie mogła skorzystać osoba, która rozliczała się w formie karty podatkowej i korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT;

3. mały ZUS a chorobowe – mały ZUS oznacza też niższe świadczenia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. Decyzję o skorzystaniu z małego ZUS-u powinny więc dobrze przemyśleć szczególnie kobiety, które w najbliższym czasie planują ciążę;

4. mały ZUS a ryczałt – w przypadku przedsiębiorców, do których w poprzednim roku kalendarzowym miały zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, inaczej obliczany jest roczny dochód z działalności gospodarczej. Będzie nim roczny przychód pomnożony przez współczynnik 0,5;

5. mały ZUS a zawieszenie działalności – w momencie zawieszenia działalności na przedsiębiorcy przestaje ciążyć obowiązek uiszczania małego ZUS-u. Okres uprawniający do korzystania z ulgi będzie jednak biegł dalej.

Źródła: Poradnikprzedsiebiorcy, cenabiznesu, gov.pl

Data publikacji: 2020-01-22 07:31:41