Pensja minimalna w 2020 roku

autor: calculators.pl

Wraz z początkiem 2020 roku po raz kolejny wzrosła pensja minimalna. Od 1 stycznia minimalne wynagrodzenie wynosi 2600 złotych. To z kolei oznacza, że płaca minimalna 2020 stanowi 49,7 procent prognozowanego na ten rok przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Pensja minimalna w 2020 roku

Jak ustalana jest najniższa krajowa netto?

Wynagrodzenie minimalne ustalane jest w ramach konsultacji w Komisji Trójstronnej. Do dnia 15 lipca określa ona, jaka jest wysokość minimalnego wynagrodzenia. Ustalona kwota na kolejny rok podlega następnie ogłoszeniu w Monitorze Polskim w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów. W tym roku Radzie Dialogu Społecznego nie udało się dojść do porozumienia w kwestii minimalnego wynagrodzenia. W związku z tym na Radzie Ministrów spoczął obowiązek ustalenia pensji minimalnej 2020 w formie rozporządzenia.

Ile wynosi najniższa krajowa 2020?

Wynagrodzenie minimalne 2020 plasuje się na poziomie 2.600 złotych. Oznacza to, że najniższa krajowa 2020 netto to w sumie 1.878 złotych. Od roku poprzedniego minimalne wynagrodzenie wzrosło aż o 350 złotych, czyli o ponad 15 procent w stosunku do 2019 roku. Jest to o tyle zaskakująca zmiana, że jeszcze wiosną 2019 roku ówczesna minister rodziny, pracy i polityki społecznej zapowiadała podniesienie wynagrodzenia minimalnego o 200 złotych, czyli do 2.450 złotych brutto. Stawka godzinowa w przypadku umowy zlecenia miała natomiast wzrosnąć do 16 złotych brutto. Ogłoszone kwoty minimalne są więc wyższe, niż można było się spodziewać.

Zmianie ulegnie nie tylko najniższa krajowa 2020

To nie jedyna zmiana w 2020 roku. Wzrośnie nie tylko minimalna płaca, ale także stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych. Dzięki temu ustawodawca chce zminimalizować zjawisko nadużywania umów cywilnoprawnych i zawierania ich zamiast umowy o pracę. Minimalne wynagrodzenie 2020 za godzinę ma wynosić 17 złotych, co oznacza wzrost o 2,30 złotych w porównaniu do zeszłego roku.

Z wynagrodzeniem minimalnym związana jest jeszcze jedna korzystna zmiana

Od 1 stycznia minimalna krajowa 2020 ustalana jest bez wliczania do niej dodatku stażowego. Zmiana przepisów pozwala na bardziej sprawiedliwe kształtowanie się wynagrodzenia za pracę i poprawia sytuację pracowników, których pensja mimo długiego stażu plasuje się mniej więcej na takim poziomie, jaka jest najniższa krajowa. Do tej pory nagminne były sytuacje, w których osoby doświadczone zarabiały tyle samo co ich nowi koledzy. Pracownikom z długim stażem do pensji minimalnej wliczano bowiem dodatek stażowy, przez co wcale nie pełnił on formy gratyfikacji i nie zmieniał sytuacji materialnej pracowników. Z 2020 rokiem ma się to zmienić. To nie pierwsze wyłączenie z minimalnego wynagrodzenia. Minimalna płaca 2020 ustalana jest także przy wyłączeniu dodatku za pracę w nadgodzinach, porze nocnej, nagrody jubileuszowej czy opłaty emerytalnej i rentowej.

Data publikacji: 2020-01-21 07:21:41